Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. syyskuuta 2009 - Strasbourg

4. Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Pittsburghin G20-huippukokous (24. ja 25. syyskuuta)

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja Joaquín Almunia (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Corien Wortmann-Kool PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S-D-ryhmän puolesta, Sylvie Goulard ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mario Borghezio EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen ja Edward Scicluna.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif ja Ramón Jáuregui Atondo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi ja Corinne Lepage.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Joaquín Almunia.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö