Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 september 2009 - Straatsburg

4. Top van de G-20 te Pittsburgh (24-25 september) (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Top van de G-20 te Pittsburgh (24-25 september)

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) en Joaquín Almunia (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S-D-Fractie, Sylvie Goulard, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen en Edward Scicluna.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif en Ramon Jauregui Atondo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi en Corinne Lepage.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Joaquín Almunia.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement in te dienen ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode

Juridische mededeling - Privacybeleid