Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 septembrie 2009 - Strasbourg

4. Summitul G-20 de la Pittsburgh (24-25 septembrie) (dezbatere)
Stenograma

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Summitul G-20 de la Pittsburgh (24-25 septembrie)

Cecilia Malmström (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Joaquín Almunia (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Corien Wortmann-Kool, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S-D, Sylvie Goulard, în numele Grupului ALDE, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Kay Swinburne, în numele Grupului ECR, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Mario Borghezio, în numele Grupului EFD, Hans-Peter Martin, neafiliat, Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen şi Edward Scicluna.

PREZIDEAZĂ: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif şi Ramón Jáuregui Atondo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi şi Corinne Lepage.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Joaquín Almunia.

Propunerile de rezoluţie care urmează a fi depuse în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură vor fi anunţate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune

Aviz juridic - Politica de confidențialitate