Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 16. septembra 2009 - Štrasburg

4. Samit G20 v Pittsburghu (24.-25. septembra) (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Samit G20 v Pittsburghu (24.-25. septembra)

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) a Joaquín Almunia (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S-D, Sylvie Goulard za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Miguel Portas za skupinu GUE/NGL, Mario Borghezio za skupinu EFD, Hans-Peter Martin nezaradený poslanec, Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen a Edward Scicluna.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif a Ramón Jáuregui Atondo.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi a Corinne Lepage.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström a Joaquín Almunia.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 103 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: budúce zasadnutie

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia