Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2670(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0038/2009

Debatten :

PV 16/09/2009 - 5
CRE 16/09/2009 - 5

Stemmingen :

PV 17/09/2009 - 4.3
CRE 17/09/2009 - 4.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2009)0016

Notulen
Woensdag 16 september 2009 - Straatsburg

5. SWIFT (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Raad: SWIFT

Beatrice Ask (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie), Ernst Strasser, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S-D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, en Beatrice Ask.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot en Sophia in 't Veld.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Simon Busuttil, Ernst Strasser en Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López en Birgit Sippel, namens de S-D-Fractie, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck en Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, over de voorgenomen internationale overeenkomst inzake het beschikbaar stellen van gegevens over het betalingsverkeer aan het Ministerie van Financiën van de Verenigde Staten voor de preventie en bestrijding van terrorisme en van de financiering ervan (B7-0038/2009);

- Raül Romeva i Rueda en Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, over de voorgenomen internationale overeenkomst inzake het beschikbaar stellen van financiële berichten aan het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten voor de preventie en bestrijding van terrorisme en van de financiering ervan (B7-0050/2009)

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de voorgenomen internationale overeenkomst inzake het beschikbaar stellen van financiële berichten aan het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten voor de preventie en bestrijding van terrorisme en van de financiering ervan (B7-0052/2009).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 17.9.2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid