Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2670(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0038/2009

Debatter :

PV 16/09/2009 - 5
CRE 16/09/2009 - 5

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.3
CRE 17/09/2009 - 4.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0016

Protokoll
Onsdagen den 16 september 2009 - Strasbourg

5. SWIFT (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av rådet: SWIFT

Beatrice Ask (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande), Ernst Strasser för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Beatrice Ask.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Jacques Barrot och Sophia in 't Veld.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Simon Busuttil, Ernst Strasser och Manfred Weber för PPE-gruppen, Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López och Birgit Sippel för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck och Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, om det planerade internationella avtalet om att låta Förenta staternas finansdepartement få tillgång till betalningsuppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism (B7-0038/2009);

- Raül Romeva i Rueda och Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, om det planerade internationella avtalet om att låta Förenta staternas finansdepartement få tillgång till betalningsuppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism (B7-0050/2009);

- Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om det planerade internationella avtalet om att låta Förenta staternas finansdepartement få tillgång till betalningsuppgifter för att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism (B7-0052/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 17.9.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy