Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. syyskuuta 2009 - Strasbourg

6. Euroopan unionin Itämeren alueen strategia (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Euroopan unionin Itämeren alueen strategia

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja Paweł Samecki (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta, Constanze Angela Krehl S-D-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Andrzej Grzyb, Diana Wallis, Isabella Lövin, Oldřich Vlasák, Anna Rosbach, Inese Vaidere ja Tomasz Piotr Poręba.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Maria Hübner, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Tatjana Ždanoka, Ville Itälä, Victor Boştinaru ja Werner Kuhn.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Paweł Samecki.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö