Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2009 m. rugsėjo 16 d. - Strasbūras

6. ES strategija dėl Baltijos jūros regiono (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES strategija dėl Baltijos jūros regiono

Cecilia Malmström (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Paweł Samecki (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Constanze Angela Krehl S-D frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, Rolandas Paksas EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Andrzej Grzyb, Diana Wallis, Isabella Lövin, Oldřich Vlasák, Anna Rosbach, Inese Vaidere ir Tomasz Piotr Poręba.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Maria Hübner, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Tatjana Ždanoka, Ville Itälä, Victor Boştinaru ir Werner Kuhn.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Paweł Samecki.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika