Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 16 september 2009 - Straatsburg

6. Strategie van de EU voor de regio van de Baltische Zee (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Strategie van de EU voor de regio van de Baltische Zee

Cecilia Malmström (fungerend voorzitter van de Raad) en Paweł Samecki (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-Fractie, Constanze Angela Krehl, namens de S-D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, Rolandas Paksas, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Andrzej Grzyb, Diana Wallis, Isabella Lövin, Oldřich Vlasák, Anna Rosbach, Inese Vaidere en Tomasz Piotr Poręba.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Maria Hübner, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Tatjana Ždanoka, Ville Itälä, Victor Boştinaru en Werner Kuhn.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Paweł Samecki.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid