Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 16 septembrie 2009 - Strasbourg

6. Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (dezbatere)
CRE

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice

Cecilia Malmström (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) şi Paweł Samecki (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE, Constanze Angela Krehl, în numele Grupului S-D, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, în numele Grupului ECR, Rolandas Paksas, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Andrzej Grzyb, Diana Wallis, Isabella Lövin, Oldřich Vlasák, Anna Rosbach, Inese Vaidere şi Tomasz Piotr Poręba.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Danuta Maria Hübner, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Tatjana Ždanoka, Ville Itälä, Victor Boştinaru şi Werner Kuhn.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Paweł Samecki.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate