Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2668(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0039/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/09/2009 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0013

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

7.3. Δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009, B7-0048/2009 και B7-0049/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0039/2009

(αντικαθιστά τις B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009 και B7-0048/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Μαριέττα Γιαννάκου, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Michel Barnier, Ιωάννης Κασουλίδης, Veronica Lope Fontagné και Mario Mauro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Άννυ Ποδηματά, Andres Perello Rodriguez και Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της Ομάδας S-D,
Corinne Lepage και Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0013)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0049/2009 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου