Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/0176(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0007/2009

Debatter :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0018

Protokoll
Onsdagen den 16 september 2009 - Strasbourg

13. Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan

Betänkande om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Alojz Peterle redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, och Pino Arlacchi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Janusz Władysław Zemke, Bernd Posselt och Athanasios Plevris.

Talare: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner och Alojz Peterle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Alojz Peterle, för utskottet AFET, om ingående av ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tadzjikistan, å andra sidan (B7-0025/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 17.9.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy