Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 16. september 2009 - Strasbourg

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

14. Nye regler for visa for landene på Balkan (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien) (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Nye regler for visa for landene på Balkan (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien)

Cecilia Malmström (formand for Rådet) og Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Kristian Vigenin for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Marije Cornelissen for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Athanasios Plevris for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa og Anna Ibrisagic.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Norica Nicolai, Antonio Cancian, Emine Bozkurt, Nadezhda Mihaylova, Elena Băsescu, Zoran Thaler, Alojz Peterle og Petru Constantin Luhan.

Talere: Cecilia Malmström og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik