Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 16. syyskuuta 2009 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

14. Länsi-Balkanin maita (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia) koskeva uusi viisumisäännöstö (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Länsi-Balkanin maita (entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia) koskeva uusi viisumisäännöstö

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) ja Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin S-D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Marije Cornelissen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Athanasios Plevris EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa ja Anna Ibrisagic.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Norica Nicolai, Antonio Cancian, Emine Bozkurt, Nadezhda Mihaylova, Elena Băsescu, Zoran Thaler, Alojz Peterle ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Jacques Barrot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö