Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2009 m. rugsėjo 16 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

14. Naujas reglamentas dėl vizų Balkanų valstybėms (buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija) (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Naujas reglamentas dėl vizų Balkanų valstybėms (buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija)

Cecilia Malmström (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir Jacques Barrot (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Kristian Vigenin S-D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Marije Cornelissen Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Athanasios Plevris EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa ir Anna Ibrisagic.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Norica Nicolai, Antonio Cancian, Emine Bozkurt, Nadezhda Mihaylova, Elena Băsescu, Zoran Thaler, Alojz Peterle ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika