Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0026/2009

Разисквания :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0019

Протокол
Сряда, 16 септември 2009 г. - Страсбург

15. Положението в Литва след приемането на закона за защита на малолетните и непълнолетните (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор O-0079/2009 зададен от Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Законът на Литва за защита на малолетни лица от вредното въздействие на публична информация (B7-0201/2009)

Въпрос, изискващ устен отговор O-0080/2009 зададен от Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Законът на Литва за защита на малолетни лица от вредното въздействие на публична информация (B7-0202/2009)

Въпрос, изискващ устен отговор O-0081/2009 зададен от Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Закон на Литва за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация (B7-0204/2009)

Въпрос, изискващ устен отговор O-0082/2009 зададен от Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Закон на Литва за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация (B7-0205/2009)

Въпрос, изискващ устен отговор O-0083/2009 зададен от Michael Cashman, Claude Moraes и Emine Bozkurt, от името на групата S-D, към Съвета: Закон на Литва за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация (B7-0206/2009)

Въпрос, изискващ устен отговор O-0084/2009 зададен от Michael Cashman, Claude Moraes и Emine Bozkurt, от името на групата S-D, към Комисията: Закон на Литва за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация (B7-0207/2009)

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Rui Tavares и Michael Cashman развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Cecilia Malmström (действащ председател на Съвета) отговори на въпросите B7-0201/2009, B7-0204/2009 и B7-0206/2009.

Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията) отговори на въпросите B7-0202/2009, B7-0205/2009 и B7-0207/2009.

Изказаха се: Vytautas Landsbergis, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S-D, Leonidas Donskis, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, Véronique Mathieu, Vilija Blinkevičiūtė и Emine Bozkurt.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Cecilia Wikström и Anna Záborská.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Jacques Barrot.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo и Sarah Ludford, от името на групата ALDE, относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация (B7-0026/2009);

- Véronique Mathieu и Vytautas Landsbergis, от името на групата PPE, относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация (B7-0027/2009);

- Claude Moraes, Michael Cashman и Monika Flašíková Beňová, от името на групата S-D, относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация (B7-0029/2009);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация (B7-0030/2009);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, относно литовския Закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публична информация (B7-0031/2009).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 17.9.2009.

Правна информация - Политика за поверителност