Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0026/2009

Keskustelut :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Äänestykset :

PV 17/09/2009 - 4.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0019

Pöytäkirja
Keskiviikko 16. syyskuuta 2009 - Strasbourg

15. Liettuan tilanne lain alaikäisten suojelemisesta antamisen jälkeen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0079/2009) Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvostolle: Liettuan laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0201/2009)

Suullinen kysymys (O-0080/2009) Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Liettuan laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0202/2009)

Suullinen kysymys (O-0081/2009) Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Liettuan laki alaikäisten suojelusta julkisten tietojen haitallista vaikutusta vastaan (B7-0204/2009)

Suullinen kysymys (O-0082/2009) Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Liettuan laki alaikäisten suojelusta julkisten tietojen haitallista vaikutusta vastaan (B7-0205/2009)

Suullinen kysymys (O-0083/2009) Michael Cashman, Claude Moraes ja Emine Bozkurt S-D-ryhmän puolesta neuvostolle: Liettuan laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedon haittavaikutuksilta (B7-0206/2009)

Suullinen kysymys (O-0084/2009) Michael Cashman, Claude Moraes ja Emine Bozkurt S-D-ryhmän puolesta komissiolle: Liettuan laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedon haittavaikutuksilta (B7-0207/2009)

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Rui Tavares ja Michael Cashman esittelivät suulliset kysymykset.

Cecilia Malmström (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymyksiin B7-0201/2009, B7-0204/2009 ja B7-0206/2009.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymyksiin B7-0202/2009, B7-0205/2009 ja B7-0207/2009.

Puheenvuorot: Vytautas Landsbergis PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S-D-ryhmän puolesta, Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Véronique Mathieu, Vilija Blinkevičiūtė ja Emine Bozkurt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Cecilia Wikström ja Anna Záborská.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Jacques Barrot.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0026/2009)

- Véronique Mathieu ja Vytautas Landsbergis PPE-ryhmän puolesta Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0027/2009)

- Claude Moraes, Michael Cashman ja Monika Flašíková Beňová S-D-ryhmän puolesta Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0029/2009)

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0030/2009)

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta Liettuan laista alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta (B7-0031/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2009, kohta 4.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö