Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2632(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0026/2009

Debaty :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Głosowanie :

PV 17/09/2009 - 4.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0019

Protokół
Środa, 16 września 2009 r. - Strasburg

15. Sytuacja na Litwie po przyjęciu ustawy dotyczącej ochrony nieletnich (debata)
CRE

Pytanie ustne O-0079/2009 zadane przez: Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Litewskie przepisy prawne w zakresie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem dostępu do informacji publicznych (B7-0201/2009)

Pytanie ustne O-0080/2009 zadane przez: Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Litewskie przepisy prawne w zakresie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem dostępu do informacji publicznych (B7-0202/2009)

Pytanie ustne O-0081/2009 zadane przez: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, do Rady: Litewska ustawa w sprawie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji publicznie dostępnych (B7-0204/2009)

Pytanie ustne O-0082/2009 zadane przez: Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Litewska ustawa w sprawie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji publicznie dostępnych (B7-0205/2009)

Pytanie ustne O-0083/2009 zadane przez: Michael Cashman, Claude Moraes i Emine Bozkurt w imieniu grupy S-D, do Rady: Litewska ustawa o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji dostępnych publicznie (B7-0206/2009)

Pytanie ustne O-0084/2009 zadane przez: Michael Cashman, Claude Moraes i Emine Bozkurt w imieniu grupy S-D, do Komisji: Litewska ustawa o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem informacji dostępnych publicznie (B7-0207/2009)

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Rui Tavares i Michael Cashman zadali pytania ustne.

Cecilia Malmström (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytania B7-0201/2009, B7-0204/2009 i B7-0206/2009.

Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytania B7-0202/2009, B7-0205/2009 i B7-0207/2009.

Głos zabrali: Vytautas Landsbergis w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S-D, Leonidas Donskis w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Véronique Mathieu, Vilija Blinkevičiūtė i Emine Bozkurt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Cecilia Wikström i Anna Záborská.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Jacques Barrot.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji (B7-0026/2009);

- Véronique Mathieu i Vytautas Landsbergis w imieniu grupy PPE, w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie nieletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji (B7-0027/2009);

- Claude Moraes, Michael Cashman i Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S-D, w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie małoletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji (B7-0029/2009);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie małoletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji (B7-0030/2009);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie litewskich przepisów prawnych o ochronie małoletnich przed szkodliwym wpływem ogólnie dostępnych informacji (B7-0031/2009).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 17 września 2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności