Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2632(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0026/2009

Rozpravy :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 17/09/2009 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2009)0019

Zápisnica
Streda, 16. septembra 2009 - Štrasburg

15. Situácia v Litve po prijatí zákona na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie O-0079/2009, ktorú položili Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE pre Radu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0201/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0080/2009, ktorú položili Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE pre Komisiu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0202/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0081/2009, ktorú položili Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL pre Radu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0204/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0082/2009, ktorú položili Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL pre Komisiu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0205/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0083/2009, ktorú položili Michael Cashman, Claude Moraes a Emine Bozkurt za skupinu S-D pre Radu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivými vplyvmi verejných informácií (B7-0206/2009)

Otázka na ústne zodpovedanie O-0084/2009, ktorú položili Michael Cashman, Claude Moraes a Emine Bozkurt za skupinu S-D pre Komisiu: Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivými vplyvmi verejných informácií (B7-0207/2009)

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Rui Tavares a Michael Cashman rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Cecilia Malmström (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázky B7-0201/2009, B7-0204/2009 a B7-0206/2009.

Jacques Barrot (podpredseda Komisie) odpovedal na otázky B7-0202/2009, B7-0205/2009 a B7-0207/2009.

Vystúpili títo poslanci: Vytautas Landsbergis za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S-D, Leonidas Donskis za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Konrad Szymański za skupinu ECR, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Véronique Mathieu, Vilija Blinkevičiūtė a Emine Bozkurt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Cecilia Wikström a Anna Záborská.

Vystúpili títo rečníci: Cecilia Malmström a Jacques Barrot.

Návrhy uznesení na ukončenie rozpravy podané podľa článku 115 ods. 5 rokovacieho poriadku:

- Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo a Sarah Ludford za skupinu ALDE o litovskom zákone o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0026/2009);

- Véronique Mathieu a Vytautas Landsbergis za skupinu PPE o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0027/2009);

- Claude Moraes, Michael Cashman a Monika Flašíková Beňová za skupinu S-D o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0029/2009);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o Litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0030/2009);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL o litovskom zákone na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií (B7-0031/2009).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 17.9.2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia