Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0026/2009

Debatter :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0019

Protokoll
Onsdagen den 16 september 2009 - Strasbourg

15. Situationen i Litauen till följd av antagandet av lagen om skydd för minderåriga (debatt)
CRE

Muntlig fråga O-0079/2009 från Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, till rådet: Litauisk lag om skydd för minderåriga mot de skadliga effekterna av offentlig information (B7-0201/2009)

Muntlig fråga O-0080/2009 från Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Litauisk lag om skydd för minderåriga mot de skadliga effekterna av offentlig information (B7-0202/2009)

Muntlig fråga O-0081/2009 från Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, till rådet: Den litauiska lagen om "skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information" (B7-0204/2009)

Muntlig fråga O-0082/2009 från Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Den litauiska lagen om "skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information" (B7-0205/2009)

Muntlig fråga O-0083/2009 från Michael Cashman, Claude Moraes och Emine Bozkurt för S&D-gruppen, till rådet: Den litauiska lagen om skydd för minderåriga mot skadliga effekter av offentlig information (B7-0206/2009)

Muntlig fråga O-0084/2009 från Michael Cashman, Claude Moraes och Emine Bozkurt för S&D-gruppen, till kommissionen: Den litauiska lagen om skydd för minderåriga mot skadliga effekter av offentlig information (B7-0207/2009)

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Rui Tavares och Michael Cashman utvecklade de muntliga frågorna.

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågorna B7-0201/2009, B7-0204/2009 och B7-0206/2009.

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) besvarade frågorna B7-0202/2009, B7-0205/2009 och B7-0207/2009.

Talare: Vytautas Landsbergis för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Leonidas Donskis för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Konrad Szymański för ECR-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Véronique Mathieu, Vilija Blinkevičiūtė och Emine Bozkurt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Cecilia Wikström och Anna Záborská.

Talare: Cecilia Malmström och Jacques Barrot.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo och Sarah Ludford för ALDE-gruppen, om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information (B7-0026/2009);

- Véronique Mathieu och Vytautas Landsbergis för PPE-gruppen, om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information (B7-0027/2009);

- Claude Moraes, Michael Cashman och Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information (B7-0029/2009);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om den litauiska lagen om skydd av minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information (B7-0030/2009);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, om den litauiska lagen om skydd för minderåriga mot skadlig påverkan från offentlig information (B7-0031/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.6 i protokollet av den 17.9.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy