Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 september 2009 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

16. Frågestund (frågor till rådet)
Fullständigt förhandlingsreferat

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B7-0203/2009).

Fråga 1 (Marian Harkin): Djurskydd.

Cecilia Malmström (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Marian Harkin, Mairead McGuinness och Seán Kelly.

Fråga 2 (Claude Moraes): Barnhandel inom EU.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Anna Hedh (ersättare för frågeställaren) och Elizabeth Lynne.

Fråga 3 (Mairead McGuinness): Budskapet till FAO:s högnivåmöte.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Mairead McGuinness och Marian Harkin.

Fråga 4 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Stabilitets- och tillväxtpakten.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Marietta Giannakou (ersättare för frågeställaren).

Fråga 5 (Seán Kelly): EU:s åtgärder för att bekämpa arbetslösheten.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Seán Kelly och Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 6 (Bernd Posselt): Information om Tjetjenien.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Bernd Posselt.

Fråga 7 (Nikolaos Chountis): Den turkiska regeringens tillstånd till kolväteprospektering inom EU-länders exklusiva ekonomiska zoner.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Nikolaos Chountis.

Fråga 8 (Liam Aylward): EU:s politik i Burma.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt en följdfråga från Liam Aylward.

Fråga 9 (Brian Crowley): Närmare förbindelser mellan EU och Förenta staterna.

Cecilia Malmström besvarade frågan samt följdfrågor från Brian Crowley och Justas Vincas Paleckis.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy