Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών)
 3.Δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Σύνοδος Κορυφής των G-20 στο Πίτσμπουργκ (24-25 Σεπτεμβρίου) (συζήτηση)
 5.SWIFT (συζήτηση)
 6.Η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής
  
7.2.Ορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες
  
7.3.Δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009 (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (υπογραφή των πράξεων)
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 13.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν (συζήτηση)
 14.Νέα ρύθμιση σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία) (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση στη Λιθουανία μετά την έγκριση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων (συζήτηση)
 16.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 17.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (160 kb) Κατάσταση παρόντων (67 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (720 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (110 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (140 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (554 kb) Παράρτημα 1 (41 kb)
Προσωρινή έκδοση
 Παράρτημα 2 (489 kb)
Προσωρινή έκδοση
 
 
Συνοπτικά πρακτικά (219 kb) Κατάσταση παρόντων (74 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (421 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (672 kb) Παράρτημα 1 (82 kb)
Προσωρινή έκδοση
 Παράρτημα 2 (210 kb)
Προσωρινή έκδοση
 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου