Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 16. september 2009 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamentidevahelistesse delegatsioonidesse nimetamised (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)
 3.2009. aasta suve metsatulekahjud (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.G20 tippkohtumine Pittsburghis (24.-25. september 2009) (arutelu)
 5.SWIFT (arutelu)
 6.ELi Läänemere piirkonna strateegia (arutelu)
 7.Hääletused
  
7.1.Komisjoni presidendi valimine
  
7.2.Parlamentidevahelistesse delegatsioonidesse nimetamised
  
7.3.2009. aasta suve metsatulekahjud (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Finantsteenused (õigusaktidele alla kirjutamine)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis
 13.EÜ ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine (arutelu)
 14.Uued viisaeeskirjad Lääne-Balkani riikidele (endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia) (arutelu)
 15.Olukord Leedus alaealiste kaitse seaduse vastuvõtmise järel (arutelu)
 16.Infotund (küsimused nõukogule)
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (143 kb) Kohalolijate nimekiri (67 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (720 kb)    
 
Protokoll (104 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (124 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (550 kb) 1 lisa (37 kb)
Ajutine väljaanne
 2 lisa (283 kb)
Ajutine väljaanne
 
 
Protokoll (199 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (176 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (597 kb) 1 lisa (78 kb)
Ajutine väljaanne
 2 lisa (121 kb)
Ajutine väljaanne
 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika