Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 16 september 2009 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Benoemingen in de interparlementaire delegaties (termijn voor de indiening van amendementen)
 3.Bosbranden in de zomer van 2009 (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Top van de G-20 te Pittsburgh (24-25 september) (debat)
 5.SWIFT (debat)
 6.Strategie van de EU voor de regio van de Baltische Zee (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Verkiezing van de voorzitter van de Commissie
  
7.2.Benoemingen in de interparlementaire delegaties
  
7.3.Bosbranden in de zomer van 2009 (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Financiële diensten (ondertekening van besluiten)
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Samenstelling interparlementaire delegaties
 13.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EG / Tadzjikistan (debat)
 14.Nieuwe reglementering wat de visa voor de westelijke Balkanlanden (Montenegro, Servië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) betreft (debat)
 15.Situatie in Litouwen naar aanleiding van de aanneming van de wet ter bescherming van minderjarigen (debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (145 kb) Presentielijst (67 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (720 kb)    
 
Notulen (108 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (154 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (549 kb) Bijlage 1 (41 kb)
Voorlopige uitgave
 Bijlage 2 (280 kb)
Voorlopige uitgave
 
 
Notulen (208 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (162 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (588 kb) Bijlage 1 (80 kb)
Voorlopige uitgave
 Bijlage 2 (121 kb)
Voorlopige uitgave
 
Juridische mededeling - Privacybeleid