Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 16 september 2009 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utnämningar till de interparlamentariska delegationerna (tidsfrist för ingivande av ändringsförslag)
 3.Skogsbränderna sommaren 2009 (ingivna resolutionsförslag)
 4.G20-mötet i Pittsburgh (24-25 september) (debatt)
 5.SWIFT (debatt)
 6.EU:s strategi för Östersjöregionen (debatt)
 7.Omröstning
  7.1.Val av kommissionens ordförande
  7.2.Utnämningar till de interparlamentariska delegationerna
  7.3.Skogsbränderna sommaren 2009 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Finansiella tjänster (undertecknande av rättsakter)
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Utskottens och delegationernas sammansättning
 13.Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och Tadzjikistan (debatt)
 14.Nya visumregler för länderna på västra Balkan (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien) (debatt)
 15.Situationen i Litauen till följd av antagandet av lagen om skydd för minderåriga (debatt)
 16.Frågestund (frågor till rådet)
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (140 kb) Närvarolista (67 kb)    Omröstningar med namnupprop (720 kb)    
 
Protokoll (106 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (125 kb) Omröstningar med namnupprop (548 kb) Bilaga 1 (41 kb)
Preliminär utgåva
 Bilaga 2 (517 kb)
Preliminär utgåva
 
 
Protokoll (201 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (162 kb) Omröstningar med namnupprop (589 kb) Bilaga 1 (79 kb)
Preliminär utgåva
 Bilaga 2 (209 kb)
Preliminär utgåva
 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy