Indiċi 
Minuti
PDF 213kWORD 108k
L-Erbgħa, 16 ta' Settembru 2009 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Ħatriet fid-delegazzjonijiet interparlamentari (skadenza għat-tressiq ta' emendi)
 3.Nirien fil-foresti fis-sajf tal-2009 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Samit tal-G 20 f'Pittsburgh (24-25 ta' Settembru) (dibattitu)
 5.SWIFT (dibattitu)
 6.Strateġija tal-UE għar-reġjun tal-baħar Baltiku (dibattitu)
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni
  
7.2.Ħatriet fid-delegazzjonijiet interparlamentari
  
7.3.Nirien fil-foresti fis-sajf tal-2009 (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Services financiers (signatures d'actes)
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 12.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari
 13.Ftehima ta' sħubija u ta' koperazzjoni bejn il-KE u t-Taġikistan (dibattitu)
 14.Regolament ġdid dwar il-viżi għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (il-Montenegro, is-Serbja, l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja) (dibattitu)
 15.Is-sitwazzjoni fil-Litwanja wara l-adozzjoni tal-liġi għall-Protezzjoni tal-Minuri kontra l-Effett Detrimentali tal-Informazzjoni Pubblika (dibattitu)
 16.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 17.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 18.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 19.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Jerzy BUZEK
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Ħatriet fid-delegazzjonijiet interparlamentari (skadenza għat-tressiq ta' emendi)

Il-President wera li rċieva l-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti dwar il-ħatriet fid-delegazzjonijiet interparlamentari.

Skadenzi għat-tressiq ta' emendi: l-Erbgħa 16 ta' Settembru 2009 fl-10.00.

Votazzjoni: L-Erbgħa 16 ta' Settembru 2009 f'12.00.


3. Nirien fil-foresti fis-sajf tal-2009 (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Nirien fil-foresti fis-sajf tal-2009

Id-dibattitu sar fid-data 14 ta' Settembru 2009 (punt 21 tal- Minuti ta' 14.9.2009).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Ioannis Kasoulides, Michel Barnier, Mario Mauro, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel, Theodor Dumitru Stolojan, Marian-Jean Marinescu, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Danuta Maria Hübner, Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Jean-Pierre Audy, Elena Băsescu, Sophie Briard Auconie, Alain Cadec, David Casa, Michel Dantin, Rachida Dati, Anne Delvaux, Christine De Veyrac, Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxela, Gaston Franco, Marielle Gallo, Elisabetta Gardini, Jean-Paul Gauzès, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Philippe Juvin, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Georgios Koumoutsakos, Veronica Lope Fontagné, Petru Constantin Luhan, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė, Jan Olbrycht, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Markus Pieper, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco Scurria, Csaba Sógor, Catherine Soullie, László Surján, Nuno Teixeira, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Ioannis Tsoukalas, Traian Ungureanu, Dominique Vlasto u Maria do Céu Patrão Neves f'isem il-Grupp PPE, dwar in-nirien tal-foresti fis-sajf 2009 (B7-0039/2009);

- Corinne Lepage u Chris Davies f'isem il-Grupp ALDE, dwar in-nirien tal-foresti fis-sajf 2009 (B7-0041/2009);

- Michail Tremopoulos, François Alfonsi, Raül Romeva i Rueda u Oriol Junqueras Vies f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar in-nirien tal-foresti fis-sajf 2009 (B7-0042/2009);

- Martin Schulz, Marita Ulvskog, Linda McAvan, Stavros Lambrinidis, Juan Fernando López Aguilar, Edite Estrela, Gilles Pargneaux, Anni Podimata, Kriton Arsenis, Georgios Stavrakakis, Andres Perello Rodriguez, Luis Manuel Capoulas Santos, Inés Ayala Sender, Maria Badia i Cutchet, María Paloma Muñiz De Urquiza, Francesca Balzani, Maria Eleni Koppa, Chrysoula Paliadeli, Sylvana Rapti, Giorgos Papakonstantinou u Jo Leinen f'isem il-Grupp S-D, dwar in-nirien tal-foresti fis-sajf 2009 (B7-0044/2009);

- Marina Yannakoudakis u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, dwar in-nirien forestali fis-sajf 2009 (B7-0048/2009);

- Nikolaos Chountis, Willy Meyer u Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar in-nirien forestali fis-sajf 2009 (B7-0049/2009).

Votazzjoni: punt 7.3 tal- Minuti ta' 16.9.2009 .


4. Samit tal-G 20 f'Pittsburgh (24-25 ta' Settembru) (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Samit tal-G 20 f'Pittsburgh (24-25 ta' Settembru)

Cecilia Malmström (President fil-kariga tal-Kunsill) u Joaquín Almunia (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S-D, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Miguel Portas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mario Borghezio f'isem il-Grupp EFD, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, Othmar Karas, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Cornelis de Jong, Krisztina Morvai, Werner Langen u Edward Scicluna.

PRESIDENT: Libor ROUČEK
Viċi President

Tkellmu: Kyriacos Triantaphyllides, Jean-Paul Gauzès, Alejandro Cercas, José Manuel García-Margallo y Marfil, Peter Skinner, Kader Arif u Ramón Jáuregui Atondo.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Pascal Canfin, Vicky Ford, Enikő Győri, Csaba Sándor Tabajdi u Corinne Lepage.

Tkellmu: Cecilia Malmström u Joaquín Almunia.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: il-perjodu li jmiss tas-sessjoni


5. SWIFT (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: SWIFT

Beatrice Ask (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni), Ernst Strasser f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S-D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Beatrice Ask.

PRESIDENT: Rainer WIELAND
Viċi President

Tkellmu: Jacques Barrot u Sophia in 't Veld.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Simon Busuttil, Ernst Strasser u Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes, Udo Bullmann, Carmen Romero López u Birgit Sippel f'isem il-Grupp S-D, Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sarah Ludford, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck u Sharon Bowles f'isem il-Grupp ALDE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, dwar il-ftehima internazzjonali prevista biex id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu data minn messaġġi ta' pagamenti finanzjarji għall-fini tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu (B7-0038/2009);

- Raül Romeva i Rueda u Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-ftehima internazzjonali prevista biex id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu data minn messaġġi ta' pagamenti finanzjarji għall-fini tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu (B7-0050/2009);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-ftehima internazzjonali prevista biex id-Dipartiment tat-Teżor tal-Istati Uniti jkollu għad-dispożizzjoni tiegħu data minn messaġġi ta' pagamenti finanzjarji għall-fini tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-finanzjament tat-terroriżmu (B7-0052/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.3 tal- Minuti ta' 17.9.2009 .


6. Strateġija tal-UE għar-reġjun tal-baħar Baltiku (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Strateġija tal-UE għar-reġjun tal-baħar Baltiku

Cecilia Malmström (President fil-kariga tal-Kunsill) u Paweł Samecki (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Constanze Angela Krehl f'isem il-Grupp S-D, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, Rolandas Paksas f'isem il-Grupp EFD, Franz Obermayr Membru mhux affiljat, Andrzej Grzyb, Diana Wallis, Isabella Lövin, Oldřich Vlasák, Anna Rosbach, Inese Vaidere u Tomasz Piotr Poręba.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Danuta Maria Hübner, Liisa Jaakonsaari, Riikka Manner, Tatjana Ždanoka, Ville Itälä, Victor Boştinaru u Werner Kuhn.

Tkellmu: Cecilia Malmström u Paweł Samecki.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENT: Jerzy BUZEK
President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni

(Vot sigriet)

Il-President avża li rċieva, bi qbil mal-Artikolu 105 tar-Regoli ta' Proċedura, il-kandidatura ta' José Manuel Barroso.

Tkellem Daniel Cohn-Bendit.

Il-President fakkar id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 105(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Huwa pproċeda għall-votazzjoni.

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjoni:

- Numru ta' voti mitfugħa:      718

- Favur:            382

- Kontra:            219

- Astensjonijiet:         117

(Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti)

Il-President iddikjara li l-kandidat ġie elett mill-Parlament Ewropew, u feraħlu tal-elezzjoni tiegħu.

Tkellem José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni).

Il-President wera li skont l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura, huwa se jinforma l-Kunsill dwar l-elezzjoni tal-kandidat, u se jistieden lill-Kunsill u l-President elett tal-Kummissjoni biex jipproponu bi ftehima komuni l-kandidati għall-postijiet differenti tal-kummissarji.


7.2. Ħatriet fid-delegazzjonijiet interparlamentari

Il-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti: Ħatriet fid-delegazzjonijiet interparlamentari

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Adottata

(Il-lista tal-Membri tad-delegazzjonijiet hija mehmuża mal-minuti preżenti.)


7.3. Nirien fil-foresti fis-sajf tal-2009 (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009, B7-0048/2009 u B7-0049/2009

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0039/2009

(flok B7-0039/2009, B7-0041/2009, B7-0042/2009, B7-0044/2009 u B7-0048/2009):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Marietta Giannakou, Theodoros Skylakakis, Michel Barnier, Ioannis Kasoulides, Veronica Lope Fontagné u Mario Mauro f'isem il-Grupp PPE,
Anni Podimata, Andres Perello Rodriguez u Kriton Arsenis f'isem il-Grupp S-D,
Corinne Lepage u Chris Davies f'isem il-Grupp ALDE,
Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR,
Niki Tzavela f'isem il-Grupp EFD

Adottata (P7_TA(2009)0013)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0049/2009 skadiet.)


PRESIDENT: Libor ROUČEK
Viċi President

8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni:

Charles Goerens, Crescenzio Rivellini, Daniel Hannan u Syed Kamall

Nirien fil-foresti fis-sajf tal-2009 RC-B7-0039/2009:

Andrew Henry William Brons u Philip Claeys


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Jerzy BUZEK
President

10. Services financiers (signatures d'actes)

Il-President u Cecilia Malmström (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlu dikjarazzjonijiet qosra wara l-adozzjoni tal-pakkett “servizzi finanzjarji”.

Wara huma komplew, bl-għajnuna ta' Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni), Pervenche Berès (il-president antik tal-Kumitat ECON), Sharon Bowles (il-president attwali tal-Kumitat ECON), Othmar Karas (rapporteur) u Jean-Paul Gauzès (rapporteur), bl-iffirmar tal-atti.


PRESIDENT: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


12. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari

Fuq talba tal-Gruppi S-D, ALDE u ECR, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewromediterranja:
Hannu Takkula minflok Alexandra Thein

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Ażja u mal-Assoċjazzjoni tal-Ġnus tax-Xlokk tal-Ażja (ASEAN):
Guido Milana minflok Francesca Balzani

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi ta' l-Ażja t'Isfel:
Francesca Balzani minflok Guido Milana

Delegazzjoni għall-Kumitat ta' Koperazzjoni Parlamentari UE-Ukrajna:
Paweł Robert Kowal minflok Konrad Szymański

Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari għall-Koperazzjoni UE-Armenja, UE-Ażerbajġan u UE-Ġorġja:

Konrad Szymański minflok Paweł Robert Kowal


13. Ftehima ta' sħubija u ta' koperazzjoni bejn il-KE u t-Taġikistan (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ftehima ta' sħubija u ta' koperazzjoni bejn il-KE u t-Taġikistan

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni ta' ftehima ta' sħubija u ta' koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom min-naħa waħda u r-Repubblika tat-Taġiskistan, min-naħa l-oħra [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

Cecilia Malmström (President fil-kariga tal-Kunsill) u Benita Ferrero-Waldner (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Alojz Peterle ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Filip Kaczmarek f'isem il-Grupp PPE, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp EFD, u Pino Arlacchi.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Pier Antonio Panzeri, Jelko Kacin, Janusz Władysław Zemke, Bernd Posselt u Athanasios Plevris.

Tkellmu: Cecilia Malmström, Benita Ferrero-Waldner u Alojz Peterle.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Alojz Peterle, f'isem il-Kumitat AFET, dwar il-konklużjoni tal-Ftehima ta' Sħubija u Koperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, fuq in-naħa l-waħda, u r-Repubblika tat-Taġikistan, fuq in-naħa l-oħra (B7-0025/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.4 tal- Minuti ta' 17.9.2009 .


PRESIDENT: Roberta ANGELILLI
Viċi President

14. Regolament ġdid dwar il-viżi għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (il-Montenegro, is-Serbja, l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja) (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Regolament ġdid dwar il-viżi għall-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent (il-Montenegro, is-Serbja, l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja)

Cecilia Malmström (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Kristian Vigenin f'isem il-Grupp S-D, Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE, Marije Cornelissen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Athanasios Plevris f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Ulrike Lunacek, Fiorello Provera, George Becali, Doris Pack, Monika Flašíková Beňová, Gerard Batten, Dimitar Stoyanov, Kinga Gál, Kinga Göncz, Bernd Posselt, Maria Eleni Koppa u Anna Ibrisagic.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Marian-Jean Marinescu, Victor Boştinaru, Norica Nicolai, Antonio Cancian, Emine Bozkurt, Nadezhda Mihaylova, Elena Băsescu, Zoran Thaler, Alojz Peterle u Petru Constantin Luhan.

Tkellmu: Cecilia Malmström u Jacques Barrot.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Is-sitwazzjoni fil-Litwanja wara l-adozzjoni tal-liġi għall-Protezzjoni tal-Minuri kontra l-Effett Detrimentali tal-Informazzjoni Pubblika (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-0079/2009 mressqa minn Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kunsill: Il-Liġi tal-Litwanja għall-Protezzjoni tal-Minuri kontra l-Effett Detrimentali tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0201/2009)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-0080/2009 mressqa minn Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: Il-Liġi tal-Litwanja għall-Protezzjoni tal-Minuri kontra l-Effett Detrimentali tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0202/2009)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-0081/2009 mressqa minn Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kunsill: Il-Liġi tal-Litwanja għall-Ħarsien tal-Minorenni kontra l-Effett Negattiv tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0204/2009)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-0082/2009 mressqa minn Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, lill-Kummissjoni: Il-Liġi tal-Litwanja għall-Ħarsien tal-Minorenni kontra l-Effett Negattiv tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0205/2009)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-0083/2009 mressqa minn Michael Cashman, Claude Moraes u Emine Bozkurt f'isem il-Grupp S-D, lill-Kunsill: Il-Liġi tal-Litwanja għall-Ħarsien tal-Minorenni kontra l-Effetti Negattivi tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0206/2009)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-0084/2009 mressqa minn Michael Cashman, Claude Moraes u Emine Bozkurt f'isem il-Grupp S-D, lill-Kummissjoni: Il-Liġi tal-Litwanja għall-Ħarsien tal-Minorenni kontra l-Effetti Negattivi tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0207/2009)

Sophia in 't Veld, Ulrike Lunacek, Rui Tavares u Michael Cashman għamlu l-mistoqsijiet bi tweġiba orali.

Cecilia Malmström (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsijiet B7-0201/2009, B7-0204/2009 u B7-0206/2009.

Jacques Barrot (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsijiet B7-0202/2009, B7-0205/2009 u B7-0207/2009.

Tkellmu: Vytautas Landsbergis f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S-D, Leonidas Donskis f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp ECR, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Véronique Mathieu, Vilija Blinkevičiūtė u Emine Bozkurt.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Cecilia Wikström u Anna Záborská.

Tkellmu: Cecilia Malmström u Jacques Barrot.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo u Sarah Ludford f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Liġi Litwana dwar il-Ħarsien tal-Minorenni kontra l-Effetti Negattivi tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0026/2009);

- Véronique Mathieu u Vytautas Landsbergis f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Liġi Litwana dwar il-Ħarsien tal-Minorenni kontra l-Effetti Negattivi tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0027/2009);

- Claude Moraes, Michael Cashman u Monika Flašíková Beňová f'isem il-Grupp S-D, dwar il-Liġi Litwana dwar il-Ħarsien tal-Minorenni kontra l-Effetti Negattivi tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0029/2009);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert u Judith Sargentini f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Liġi Litwana dwar il-Ħarsien tal-Minorenni kontra l-Effetti Negattivi tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0030/2009);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Thomas Händel u Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Liġi Litwana dwar il-Ħarsien tal-Minorenni kontra l-Effetti Negattivi tal-Informazzjoni Pubblika (B7-0031/2009).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.6 tal- Minuti ta' 17.9.2009 .


PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi President

16. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B7-0203/2009).

Mistoqsija 1 (Marian Harkin): Benessri tal-annimali.

Cecilia Malmström (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marian Harkin, Mairead McGuinness u Seán Kelly.

Mistoqsija 2 (Claude Moraes): It-traffikar tat-tfal fl-UE.

Cecilia Malmström wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Anna Hedh (sostitut ta' l-awtur) u Elizabeth Lynne.

Mistoqsija 3 (Mairead McGuinness): Messaġġ għal-Laqgħa ta' Livell Għoli tal-FAO.

Cecilia Malmström wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Mairead McGuinness u Marian Harkin.

Mistoqsija 4 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Il-Patt ta' Stabilità u Żvilupp.

Cecilia Malmström wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Marietta Giannakou (sostitut ta' l-awtur).

Mistoqsija 5 (Seán Kelly): Miżuri tal-UE biex jikkumbattu l-qgħad.

Cecilia Malmström wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Kelly u Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 6 (Bernd Posselt): Informazzjoni dwar iċ-Ċeċnja.

Cecilia Malmström wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Mistoqsija 7 (Nikolaos Chountis): Awtorizzazzjoni mill-Gvern Tork biex isir tiftix għal depożiti ta' idrocarbon fiż-żoni ekonomiċi esklussivi ta' Stati Membri tal-UE.

Cecilia Malmström wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Nikolaos Chountis.

Mistoqsija 8 (Liam Aylward): Il-politika tal-UE f'Burma.

Cecilia Malmström wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Liam Aylward.

Mistoqsija 9 (Brian Crowley): Relazzjonijiet iktar mill-qrib bejn l-UE u l-Istati Uniti.

Cecilia Malmström wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Brian Crowley u Justas Vincas Paleckis.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kunsill intemm.


17. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċeviet mill-Gruppi PPE u S&D t-talbiet tal-ħatriet li ġejjin:

Kumitat AFET:
Andrey Kovatchev

Sottokumitat SEDE:
Andrey Kovatchev

Kumitat AGRI:
Wojciech Michał Olejniczak, Marc Tarabella

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peninsula Koreana:
Miroslav Mikolášik minflok Joseph Daul

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


18. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 427.526/OJJE).


19. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 19.00.

Klaus Welle

Pál Schmitt

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, Mcclarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mihaylova, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papakonstantinou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plevris, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Milan Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza