Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2663(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0047/2009

Forhandlinger :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Afstemninger :

PV 17/09/2009 - 4.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0020

Protokol
Torsdag den 17. september 2009 - Strasbourg

2. Krisen i mælkeproduktionssektoren (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Mundtlig forespørgsel (O-0085/2009) af Paolo De Castro for AGRI: Krisen i mælkeproduktionssektoren (B7-0208/2009)

Paolo De Castro begrundede den mundtlige forespørgsel.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos for S&D-Gruppen, George Lyon for ALDE-Gruppen, José Bové for Verts/ALE-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Giancarlo Scotta' for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi og Christel Schaldemose.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Papastamkos og Michel Dantin.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling og Ricardo Cortés Lastra.

Talere: Mariann Fischer Boel og Paolo De Castro.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- James Nicholson for ECR-Gruppen om krisen i mejerisektoren (B7-0047/2009)

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio og Rolandas Paksas for EFD-Gruppen om krisen i mejerisektoren (B7-0051/2009)

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski og Carlo Fidanza for PPE-Gruppen om krisen i mejerisektoren (B7-0053/2009)

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller og Miguel Angel Martínez Martínez for S&D-Gruppen om krisen i mejerisektoren (B7-0054/2009)

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith og Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen om krisen i mejerisektoren (B7-0055/2009)

- George Lyon, Britta Reimers og Marit Paulsen for ALDE-Gruppen om krisen i mejerisektoren (B7-0056/2009)

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat og João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen om krisen i mejerisektoren (B7-0057/2009).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.7 i protokollen af 17.9.2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik