Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2663(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0047/2009

Arutelud :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Hääletused :

PV 17/09/2009 - 4.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0020

Protokoll
Neljapäev, 17. september 2009 - Strasbourg

2. Piimakarjakasvatuse valdkonna kriis (arutelu)
Istungi stenogramm

Suuliselt vastatav küsimus (O-0085/2009), mille esitas(id) Paolo De Castro AGRI komisjoni nimel: Piimakarjakasvatussektori kriis (B7-0208/2009)

Paolo De Castro esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Mariann Fischer Boel (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Albert Deß fraktsiooni PPE nimel, Luis Manuel Capoulas Santos fraktsiooni S-D nimel, George Lyon fraktsiooni ALDE nimel, José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Giancarlo Scotta' fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi ja Christel Schaldemose.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Papastamkos ja Michel Dantin.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling ja Ricardo Cortés Lastra.

Sõna võtsid Mariann Fischer Boel ja Paolo De Castro.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- James Nicholson fraktsiooni ECR nimel: Piimakarjakasvatuse sektori kriis (B7-0047/2009);

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel: Piimasektori kriis (B7-0051/2009);

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski ja Carlo Fidanza fraktsiooni PPE nimel: Piimandussektori kriis (B7-0053/2009);

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller ja Miguel Angel Martínez Martínez fraktsiooni S-D nimel: Piimakarjakasvatuse sektori kriis (B7-0054/2009);

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith ja Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel: Piimasektori kriis (B7-0055/2009);

- George Lyon, Britta Reimers ja Marit Paulsen fraktsiooni ALDE nimel: Piimakarjakasvatuse sektori kriis (B7-0056/2009);

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat ja João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel: Piimakarjakasvatuse sektori kriis (B7-0057/2009).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.9.2009protokoll punkt 4.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika