Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2663(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0047/2009

Keskustelut :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Äänestykset :

PV 17/09/2009 - 4.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0020

Pöytäkirja
Torstai 17. syyskuuta 2009 - Strasbourg

2. Maidontuotannon kriisi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0085/2009) Paolo De Castro AGRI-valiokunnan puolesta: Maidontuotannon kriisi (B7-0208/2009)

Paolo De Castro esitteli suullisen kysymyksen.

Mariann Fischer Boel (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos S-D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Giancarlo Scotta' EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi ja Christel Schaldemose.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Papastamkos ja Michel Dantin.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling ja Ricardo Cortés Lastra.

Puheenvuorot: Mariann Fischer Boel ja Paolo De Castro.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- James Nicholson ECR-ryhmän puolesta maitoalan kriisistä (B7-0047/2009)

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio ja Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta maitoalan kriisistä (B7-0051/2009)

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski ja Carlo Fidanza PPE-ryhmän puolesta maitoalan kriisistä (B7-0053/2009)

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller ja Miguel Angel Martínez Martínez S-D-ryhmän puolesta maitoalan kriisistä (B7-0054/2009)

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith ja Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta maitoalan kriisistä (B7-0055/2009)

- George Lyon, Britta Reimers ja Marit Paulsen ALDE-ryhmän puolesta maitoalan kriisistä (B7-0056/2009)

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat ja João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta maitoalan kriisistä (B7-0057/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2009, kohta 4.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö