Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2663(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0047/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 2
CRE 17/09/2009 - 2

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0020

Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

2. Krisen i mejerisektorn (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0085/2009) från Paolo De Castro, för utskottet AGRI: Krisen i mejerisektorn (B7-0208/2009)

Paolo De Castro utvecklade den muntliga frågan.

Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, George Lyon för ALDE-gruppen, José Bové för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Giancarlo Scotta' för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Mairead McGuinness, Stéphane Le Foll, Liam Aylward, Oriol Junqueras Vies, Hynek Fajmon, Patrick Le Hyaric, John Bufton, Dimitar Stoyanov, Rareş-Lucian Niculescu, Ulrike Rodust, Britta Reimers, Richard Ashworth, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Marc Tarabella, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Sándor Tabajdi och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Papastamkos och Michel Dantin.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Antolín Sánchez Presedo, Riikka Manner, Yannick Jadot, Janusz Wojciechowski, Jaromír Kohlíček, Krisztina Morvai, Astrid Lulling och Ricardo Cortés Lastra.

Talare: Mariann Fischer Boel och Paolo De Castro.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- James Nicholson för ECR-gruppen, om krisen inom mejerisektorn (B7-0047/2009),

- Giancarlo Scotta', Mario Borghezio och Rolandas Paksas för EFD-gruppen, om krisen i mejerisektorn (B7-0051/2009),

-Albert Deß, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Astrid Lulling, Mairead McGuinness, Véronique Mathieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Jean-Pierre Audy, Michel Dantin, Christophe Béchu, Dominique Riquet, Giovanni La Via, Czesław Adam Siekierski och Carlo Fidanza för PPE-gruppen, om krisen inom mejerisektorn (B7-0053/2009),

- Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Csaba Sándor Tabajdi, Iratxe García Pérez, Franziska Keller och Miguel Angel Martínez Martínez för S&D-gruppen, om krisen inom mejerisektorn (B7-0054/2009),

- José Bové, Martin Häusling, Alyn Smith och Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, om krisen i mejerisektorn (B7-0055/2009),

- George Lyon, Britta Reimers och Marit Paulsen för ALDE-gruppen, om krisen inom mejerisektorn (B7-0056/2009),

- Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat och João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, om krisen inom mjölksektorn (B7-0057/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.7 i protokollet av den 17.9.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy