Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2532(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0040/2009

Forhandlinger :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Afstemninger :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0021

Protokol
Torsdag den 17. september 2009 - Strasbourg

3. Energisikkerhed (Nabucco og Desertec) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Energisikkerhed (Nabucco og Desertec)

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ioannis Kasoulides for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson og Franziska Katharina Brantner.

FORSÆDE: Pál SCHMITT
næstformand

Talere: Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler og Bastiaan Belder.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl og Andrzej Grzyb.

Andris Piebalgs tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik og Inese Vaidere for PPE-Gruppen om eksterne aspekter af energisikkerhed (B7-0040/2009)

- Teresa Riera Madurell og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen om eksterne aspekter af energisikkerhed (B7-0043/2009)

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz og Franziska Katharina Brantner for Verts/ALE-Gruppen om eksterne aspekter af energisikkerhed (B7-0045/2009)

- Johannes Cornelis van Baalen for ALDE-Gruppen om energisikkerhed (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba og Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen om energisikkerhed (B7-0058/2009)

- Helmut Scholz og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen om energisikkerhed (Nabucco, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.8 i protokollen af 17.9.2009.

°
° ° °

Mario Mauro tog ordet for at meddele, at seks italienske soldater denne dag var blevet dræbt ved et attentat i Kabul i Afghanistan, og opfordrede til iagttagelse af et minuts stilhed til minde om ofrene.

Formanden støttede dette forslag.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik