Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2532(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0040/2009

Keskustelut :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Äänestykset :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0021

Pöytäkirja
Torstai 17. syyskuuta 2009 - Strasbourg

3. Energiavarmuus (Nabucco ja Desertec) (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Energiavarmuus (Nabucco ja Desertec)

Andris Piebalgs (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Ioannis Kasoulides PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S-D-ryhmän puolesta, Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson ja Franziska Katharina Brantner.

Puhetta johti
varapuhemies Pál SCHMITT

Puheenvuorot: Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler ja Bastiaan Belder.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl ja Andrzej Grzyb.

Andris Piebalgs käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta energian toimitusvarmuuden ulkoisista tekijöistä (B7-0040/2009)

- Teresa Riera Madurell ja Kristian Vigenin S-D-ryhmän puolesta ulkoisesta energian toimitusvarmuudesta (B7-0043/2009)

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz ja Franziska Katharina Brantner Verts/ALE-ryhmän puolesta energian toimitusvarmuuden ulkoisista tekijöistä (B7-0045/2009)

- Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta Energian toimitusvarmuus (B7-0046/2009)

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta energian toimitusvarmuudesta (B7-0058/2009)

- Helmut Scholz ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta energian toimitusvarmuudesta (Nabucco, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.9.2009, kohta 4.8.

°
° ° °

Mario Mauro käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti, että kuusi italialaista sotilasta on tänään saanut surmansa Kabulissa Afganistanissa tehdyssä pommi-iskussa ja pyysi minuutin hiljaisuuden viettämistä uhrien muistoksi.

Puhemies kannatti tätä ehdotusta.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden uhrien muistoksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö