Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2532(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0040/2009

Debatai :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Balsavimas :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2009)0021

Protokolas
Ketvirtadienis, 2009 m. rugsėjo 17 d. - Strasbūras

3. Energetinis saugumas (Nabucco ir Desertec) (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Energetinis saugumas (Nabucco ir Desertec)

Andris Piebalgs (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ioannis Kasoulides PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S-D frakcijos vardu, Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Zoltán Balczó , nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Teresa Riera Madurell, Graham Watson ir Franziska Katharina Brantner.

PIRMININKAVO: Pál SCHMITT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Konrad Szymański, Jacky Hénin, Niki Tzavela, Martin Ehrenhauser, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Fiona Hall, Indrek Tarand, Sajjad Karim, Marisa Matias, Herbert Reul, Marita Ulvskog, Adina-Ioana Vălean, Paweł Robert Kowal, Gabriele Albertini, Anni Podimata, Toine Manders, Jean-Pierre Audy, Justas Vincas Paleckis, Arturs Krišjānis Kariņš, Edit Herczog, Mario Mauro, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Rachida Dati, Michael Gahler ir Bastiaan Belder.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Matthias Groote, Charles Tannock, Alejo Vidal-Quadras, Derek Vaughan, András Gyürk, Ivo Vajgl ir Andrzej Grzyb.

Kalbėjo Andris Piebalgs.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Herbert Reul, András Gyürk, Mário David, Jean-Pierre Audy, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, Bogusław Sonik ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu, dėl energetinio saugumo išorės aspektų (B7-0040/2009);

- Teresa Riera Madurell ir Kristian Vigenin S-D frakcijos vardu, dėl energetinio saugumo išorės aspektų (B7-0043/2009);

- Rebecca Harms, Claude Turmes, Reinhard Bütikofer, Werner Schulz ir Franziska Katharina Brantner Verts/ALE frakcijos vardu, dėl energetinio saugumo išorės aspektų (B7-0045/2009);

- Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu, dėl energetinio saugumo (B7-0046/2009);

- Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Roberts Zīle, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, dėl energetinio saugumo (B7-0058/2009);

- Helmut Scholz ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, dėl energetinio saugumo („Nabucco“, DESERTEC) (B7-0059/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.8 protokolo 17.9.2009.

°
° ° °

Kalbėjo Mario Mauro,kuris pranešė, kad Kabule (Afganistanas) išpuolio metu ir paprašė tylos minute pagerbti žuvusiųjų buvo nužudyti šeši Italijos kariškiai atminimą.

Pirmininkas pritarė šiam pasiūlymui.

Parlamentas tylos minute pagerbė aukų atminimą.

Teisinė informacija - Privatumo politika