Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0084(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0004/2009

Ingivna texter :

A7-0004/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0015

Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

4.2. System för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 [KOM(2009)0321 - C7-0093/2009 - 2009/0084(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2009)0015)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy