Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2670(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0038/2009

Συζήτηση :

PV 16/09/2009 - 5
CRE 16/09/2009 - 5

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 4.3
CRE 17/09/2009 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0016

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

4.3. SWIFT (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0038/2009, B7-0050/2009 και B7-0052/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B7-0038/2009

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0016)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B7-0050/2009 και B7-0052/2009 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις:

Η Jeanine Hennis-Plasschaert, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία εκφράζει την αντίθεσή της στα αιτήματα της Ομάδας Verts/ALE για την μετατόπιση του κειμένου των τροπολογιών 1 και 2 (το Σώμα απέρριψε τα αιτήματα αυτά).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου