Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0176(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0007/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0007/2009

Συζήτηση :

PV 16/09/2009 - 13
CRE 16/09/2009 - 13

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0018

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

4.5. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ / Τατζικιστάν *** (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου [12475/2004 – 11803/2004 – C6 0118/2005 – 2004/0176(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Alojz Peterle (A7-0007/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2009)0018)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου