Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0026/2009

Разисквания :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Гласувания :

PV 17/09/2009 - 4.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0019

Протокол
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург

4.6. Положението в Литва след приемането на закона за защита на малолетните и непълнолетните (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 и B7-0031/2009

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0026/2009

(за замяна на B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 и B7-0031/2009):

внесени от следните членове на ЕП:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Claude Moraes, Michael Cashman и Monika Flašíková Beňová, от името на групата S-D,

Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo и Sarah Ludford, от името на групата ALDE,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA(2009)0019)

Правна информация - Политика за поверителност