Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0026/2009

Debatter :

PV 16/09/2009 - 15
CRE 16/09/2009 - 15

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0019

Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

4.6. Situationen i Litauen till följd av antagandet av lagen om skydd för minderåriga (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 och B7-0031/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B7-0026/2009

(ersätter B7-0026/2009, B7-0027/2009, B7-0029/2009, B7-0030/2009 och B7-0031/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Claude Moraes, Michael Cashman och Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen,

Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo och Sarah Ludford för ALDE-gruppen,

Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0019)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy