Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2532(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0040/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 3
CRE 17/09/2009 - 3

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 4.8
CRE 17/09/2009 - 4.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2009)0021

Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

4.8. Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec) (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009, B7-0058/2009 och B7-0059/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B7-0040/2009

(ersätter B7-0040/2009, B7-0043/2009, B7-0045/2009, B7-0046/2009 och B7-0058/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski och Pilar del Castillo Vera för PPE-gruppen,

Kristian Vigenin och Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen,

Johannes Cornelis van Baalen för ALDE-gruppen,

Reinhard Bütikofer, Franziska Katharina Brantner, Rebecca Harms och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen,

Roberts Zīle, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2009)0021)

(Resolutionsförslag B7-0059/2009 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy