Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. september 2009 - Strasbourg

5. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

RC-B7-0026/2009: Litauisk lov til beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af offentlig information
Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Philip Claeys og Daniel Hannan

RC-B7-0047/2009 : Krisen i mælkeproduktionssektoren
Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Franz Obermayr, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Syed Kamall og Jens Rohde

RC-B7-0040/2009: Energisikkerhed (Nabucco og Desertec)
Zigmantas Balčytis, Bogusław Sonik og Iosif Matula

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik