Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

5. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

RC-B7-0026/2009: Situationen i Litauen till följd av antagandet av lagen om skydd för minderåriga
Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Philip Claeys och Daniel Hannan

RC-B7-0047/2009 : Krisen i mejerisektorn
Peter Jahr, Oldřich Vlasák, Franz Obermayr, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Daniel Hannan, Syed Kamall och Jens Rohde

RC-B7-0040/2009: Trygg energiförsörjning (Nabucco och Desertec)
Zigmantas Balčytis, Bogusław Sonik och Iosif Matula

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy