Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk

6. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Artur Zasada oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávě Paolo De Castro – A7-0005/2009.

Oreste Rossi oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při závěrečném hlasování o společném návrhu usnesení RC-B7-0047/2009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí