Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 17. september 2009 - Strasbourg

6. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Artur Zasada havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning af Paolo De Castro - A7-0005/2009.

Oreste Rossi havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under den endelige afstemning om fælles beslutningsforslag RC-B7-0047/2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik