Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. septembra 2009 - Štrasburg

8. Situácia na Taiwane po nedávnom tajfúne (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Komisie: Situácia na Taiwane po nedávnom tajfúne

Meglena Kuneva (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S-D, Charles Tannock za skupinu ECR, Fiorello Provera za skupinu EFD, Astrid Lulling, Kriton Arsenis a Bastiaan Belder.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Ville Itälä, Janusz Władysław Zemke, Johannes Cornelis van Baalen, Laima Liucija Andrikienė a Silvia-Adriana Ţicău.

V rozprave vystúpila Meglena Kuneva.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia