Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

8. Situationen i Taiwan efter den tyfon som nyligen drog fram över landet (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Situationen i Taiwan efter den tyfon som nyligen drog fram över landet

Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Thomas Mann för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Astrid Lulling, Kriton Arsenis och Bastiaan Belder.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ville Itälä, Janusz Władysław Zemke, Johannes Cornelis van Baalen, Laima Liucija Andrikienė och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Meglena Kuneva.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy