Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2677(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0060/2009

Συζήτηση :

PV 17/09/2009 - 9.1
CRE 17/09/2009 - 9.1

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 10.1
CRE 17/09/2009 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0022

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

9.1. Δολοφονίες προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 και B7-0068/2009

Οι Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba και Cornelia Ernst παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας S-D, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik και Rui Tavares.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου