Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2677(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0060/2009

Debatter :

PV 17/09/2009 - 9.1
CRE 17/09/2009 - 9.1

Omröstningar :

PV 17/09/2009 - 10.1
CRE 17/09/2009 - 10.1

Antagna texter :

P7_TA(2009)0022

Protokoll
Torsdagen den 17 september 2009 - Strasbourg

9.1. Mord på människorättsaktivister i Ryssland
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 och B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba och Cornelia Ernst redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Justas Vincas Paleckis för S-D-gruppen, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik och Rui Tavares.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai och Cristian Dan Preda.

Talare: Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 17.9.2009.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy