Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2678(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0062/2009

Συζήτηση :

PV 17/09/2009 - 9.2
CRE 17/09/2009 - 9.2

Ψηφοφορία :

PV 17/09/2009 - 10.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2009)0023

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009 - Στρασβούργο

9.2. Καζακστάν: η υπόθεση Evgeniy Zhovtis
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 και B7-0070/2009

Οι Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber και Elisabeth Jeggle παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν ο Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Janusz Wojciechowski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.9.2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου