Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 септември 2009 г. - Страсбург

9. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 15.9.2009)


9.1. Смъртта на защитници на правата на човека в Русия

Предложения за резолюция B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 и B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba и Cornelia Ernst представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, Justas Vincas Paleckis, от името на групата S-D, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik и Rui Tavares.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Кристиан Вигенин, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai и Cristian Dan Preda.

Изказа се Меглена Кунева (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 17.9.2009.


9.2. Казахстан: случаят Евгений Жовтис

Предложения за резолюция B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 и B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber и Elisabeth Jeggle представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Struan Stevenson, от името на групата ECR, и Janusz Wojciechowski.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola и Bernd Posselt.

Изказа се Меглена Кунева (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 17.9.2009.


9.3. Сирия: случаят Моханад ал-Хасани

Предложения за резолюция B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 и B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock и Eija-Riitta Korhola представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S-D, и Franz Obermayr, независим член на ЕП.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Bernd Posselt.

Изказа се Меглена Кунева (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 17.9.2009.

Правна информация - Политика за поверителност