Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 17. září 2009 - Štrasburk

9. Rozprava o porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení,viz bod 2 zápisu ze dne 15.9.2009)


9.1. Vraždy ochránců lidských práv v Rusku

Návrhy usnesení B7-0060/2009, B7-0061/2009, B7-0063/2009, B7-0065/2009, B7-0067/2009 a B7-0068/2009

Heidi Hautala, Véronique De Keyser, Renate Weber, Bernd Posselt, Tomasz Piotr Poręba a Cornelia Ernst uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Filip Kaczmarek za skupinu PPE, Justas Vincas Paleckis za skupinu S-D, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Bogusław Sonik a Rui Tavares.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Eija-Riitta Korhola, Kristian Vigenin, Miroslav Mikolášik, Charles Tannock, Krisztina Morvai a Cristian Dan Preda.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 17.9.2009.


9.2. Kazachstán: případ Jevgenije Žovtise

Návrhy usnesení B7-0062/2009, B7-0064/2009, B7-0066/2009, B7-0069/2009 a B7-0070/2009

Heidi Hautala, Justas Vincas Paleckis, Renate Weber a Elisabeth Jeggle uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Struan Stevenson za skupinu ECR, a Janusz Wojciechowski.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Eija-Riitta Korhola a Bernd Posselt.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 17.9.2009.


9.3. Sýrie: případ Mohannada al-Hassaního

Návrhy usnesení B7-0071/2009, B7-0072/2009, B7-0073/2009, B7-0074/2009, B7-0075/2009 a B7-0076/2009

Franziska Katharina Brantner, Véronique De Keyser, Renate Weber, Charles Tannock a Eija-Riitta Korhola uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S-D, a Franz Obermayr nezařazený.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupil Bernd Posselt.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Rozprava byla uzavřena.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 17.9.2009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí